Trang Chủ / Dịch vụ công / Bộ thủ tục hành chính cấp xã / Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3954 qd xă.signed

1. Ho tich

 2. Chung thuc

3 Dat dai va nha o4. Giao duc dao tao

4. Giao duc dao tao

5. Bao tro xa hoi

6. Nguoi co cong

7. Giao thong van tai

8. Ton giao

9. Lĩnh vực môi trường

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Quyết định số 3954/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã

3954 qd xă.signed QD va Danh muc phuong, xa.280819

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *