Trang Chủ / Dự án

Dự án

DANH MỤC ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

Stt Công trình Nguồn vốn Quyết định Cấp quyết định Điều hành dự án Dự toán Ghi chú 1 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Hòa Phước Ngân sách TP phân cấp cho huyện năm 2018 13689/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 UBND huyện Hoà Vang BQL DA ĐTXD huyện …

Xem Thêm »

DANH MỤC ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2018

  Stt Công trình Nguồn vốn Quyết định Cấp quyết định Điều hành dự án Dự toán Ghi chú 1 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Hòa Phước Ngân sách TP phân cấp cho huyện năm 2018 6669/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 UBND huyện Hoà Vang UBND xã Hoà …

Xem Thêm »