Trang Chủ / Lãnh đạo Đảng ủy

Lãnh đạo Đảng ủy

LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Đ/c Võ Trần Minh Long: Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Nguyễn Thanh Vi: Phó Bí thư TT Đảng ủy

3. Đ/c Trần Bùi Quốc Bình: Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã