Thông Tin
Trang Chủ / Lãnh đạo Đảng ủy

Lãnh đạo Đảng ủy

LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đ/c Lê Huyền Trâm.  Bí thư Đảng ủy

2. Đ/c Nguyễn Thanh Vi: Phó Bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

3. Đ/c Trần Bùi Quốc Bình: Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã