Trang Chủ / Dịch vụ công / Bộ thủ tục hành chính cấp xã / THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC

THONG BAO TUYEN DUNG KCT XA HOA PHUOC 2023_0001 1THONG BAO TUYEN DUNG KCT XA HOA PHUOC 2023_0002 2THONG BAO TUYEN DUNG KCT XA HOA PHUOC 2023_0003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

                                              Hòa Phước, ngày        tháng       năm 2023

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

 

Kính gửi: ………………………………………………

 

Họ và tên:……………………..……….………Nam,Nữ:…….………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………….………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………….………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………, Tôn giáo:……………………………………………

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:…………………………………….………………..

Đối tượng ưu tiên (nếu có): ………………………..……………..……………………..

Chức danh đăng ký dự tuyển:…………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã của ….……..……………………….…… tôi thấy có đủ điều kiện để dự tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển chức danh……………………………………. theo thông báo của Quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:………………………….

………………..……………………………..……………………………………….

4. Bản sao các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

6. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4×6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                         Kính đơn

                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

 

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

NIÊM YẾT DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC NĂM 2024

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *