Thông Tin
Trang Chủ / Điều hành / Ý kiến chỉ đạo – điều hành

Ý kiến chỉ đạo – điều hành

Hòa Phước: Tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 11(kỳ họp bất thường) bầu Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

_.c Long t_ng hoa

Chiều ngày 14-02-2020, Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp bất thường) nhằm tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND xã. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó ban Kinh tế – …

Xem Thêm »

Hòa Phước: Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

khen th°ßng cá nhân

Ngày 13/01/2020, Đảng ủy xã Hòa Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên đã có thành tích tiêu biểu, hoàn …

Xem Thêm »

HÒA PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH-QPAN, CHỦ ĐỀ NĂM VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

e4d47a18e9000f5e5611

     Vào sáng ngày 18/10/2019, được sự thống nhất của BTV Đảng ủy , UBND xã đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, chủ đề năm 2019 trong 9 tháng đầu năm và triển …

Xem Thêm »

HÒA PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2018-2019; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ HÈ THU 2019

59735204_693148471121057_6399532886294265856_n

Chiều ngày 07/5/2019, UBND xã Hòa Phước tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2018-2019; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm khuyến ngư nông lâm thành phố, đồng …

Xem Thêm »