Trang Chủ / Dịch vụ công

Dịch vụ công

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       Hòa Phước, ngày        tháng       năm 2023   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ   Kính gửi: ………………………………………………   Họ và …

Xem Thêm »

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHƯỚC “Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10”

2

         Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10). Kế hoạch số 214 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Huyện uỷ Hòa Vang về việc triển …

Xem Thêm »

NGÀY HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ HÒA PHƯỚC NĂM 2023

1

Hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) . Thực hiện  kế hoach Chuyển đổi số xã Hòa Phước năm 2023. với mục đích thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số; giới thiệu đến người dân những hiểu biết, nắm bắt …

Xem Thêm »

Quyết định 3709/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 về công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3709 qd.signed 1. Ho tich 2. Chung thuc 3. Boi thuong nha nuoc 4. Dat dai 5. Linh vuc moi truong 6. Linh vñc Tai nguyen nuoc 7. Linh vuc Giao duc va Dao tao 8. Bao tro xa hoi 9. Nguoi co cong 10. Giao thong van tai 11. …

Xem Thêm »