Thông Tin
Trang Chủ / Danh bạ

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL XÃ HÒA PHƯỚC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL CÔNG VỤ (@danang.gov.vn)
1 Lê Huyền Trâm Bí thư Đảng ủy,  3.670448 0905233445 tramlh
2 Nguyễn Thanh Vi

Phó Bí thư thường trực-

CT-HĐND

  0905.486842 vint
3 Trần Bùi Quốc Bình PBT. CT. UBND xã   0914.323554 binhtbq
4 Ngô Thị Bích Vân CT. UBMTTQVN 3.686347 0799394988 vanntb
5 Trần Văn Dương PCT. UBND xã   0905.205.248 duongtv2
6 Đinh Thị Ánh Châu PCT. UBND xã   0905156376 chaudta
7 Nguyễn Bút PCT. HĐND xã   0905173376 butn
8 Ngô Văn Cường Văn phòng  UBND 3.846.237 0905.339.667 cuongnv10
9 Lê Thị Phương Thảo Văn phòng HĐND – UBND 3.846.237 0905.919.885 thaoltp5
10 Phạm Thị Phương Thảo Tài chính kế toán 3.846.237 0905.905.807 thaoptp1
11 Vương Thị Cẩm Nhung  Văn phòng HĐND -UBND 3.846.237 0988.787.116 nhungvtc
12 Phan Thị Lan PCT. UBMTTQVN 3.686.347 0122.856.2523 lanpt1
13 Phạm Hoàng Lộc PCT. Hội CCB   0905.160.428 locph
14 Lê Thị Yến CT. Hội LH PN   0905.421.241 yenlt
15 Nguyễn Thị Bích Thảo PCT. Hội LH PN   0935.016.151 thaontb2
16 Phạm Văn Muộn CT. Hội Nông dân   0905.095.027 muonpv
16 Ngô Định PCT. Hội Nông dân   0932.708.721  
17 Ngô Dương Chi Ny Phó CN. UBKT Đảng ủy 3.670.448 0905.907.477 nindc
18 Nguyễn Thị Ni Ni Văn phòng Đảng ủy   0905391395 nintn
19 Nguyễn Thị Minh Diệp Tài chình kế toán   0901600522 diepntm
20 Phạm Thị Phương Thảo Tài chính kế toán 3.686.311 0905905607 thaoptp
21 Đặng Phương Tùng Địa chính – Môi trường   0763696372 tungdp2
22 Ngô Thị Diệu Trang Địa chính  Xây dựng   0935210699 trangntd
23 Nguyễn Thị Xuân Thanh Văn hóa xã hội   0779462601 thanhntx
24 Nguyễn Thị Nô Va Văn thư lưu trữ 3.687.643 0796.782.575 vanvnt
25 Lê Thị Liễu Tư pháp – Hộ tịch   0905227960 lieult2
26 Đặng Ngọc Hà Tư pháp Hộ tịch 3.687.643 0772556915 hadn3
27 Mai Thị Trinh Văn phòng thống kê   0977195582 trinhmt
29 Lê Viết Tân Công chức VHXH   0914135354 tanlv2
30 Lê Nguyễn Thị Thanh Vân LĐTBXH   0935331247 vanlntt
31 Trần Văn Thọ Bí thư Đòan TN   0905334885 thotv3
32 Nguyễn Hữu Hoàng Phó bí thư Đoàn TN   0703521104 hoangnh2
33 Trần Khánh Giàu Dân số KHHGĐ   0905726273  
34 Châu Thanh Tuấn CHT BCH Quân sự 02363686344 0905066838 tuanct
35 Nguyễn Phước Vũ Phó CHT Quân sự   0788616511 vunp
36 Nguyễn Võ Anh Vũ  Trưởng Công an xã 02363686346 0916500895  
37          
38          
39          
40