Trang Chủ / Danh bạ

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL XÃ HÒA PHƯỚC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL CÔNG VỤ (@danang.gov.vn)
1 Võ Trần Minh Long Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND 3.670448 0903.525.422 longvtm
2 Nguyễn Thanh Vi Phó Bí thư thường trực   0905.486842 vint
3 Trần Bùi Quốc Bình PBT. CT. UBND xã   0914.323554 binhtbq
4 Nguyễn Bút CT. UBMTTQVN 3.686347 0905.173.376 butn
5 Trần Văn Dương PCT. UBND xã   0905.205.248 duongtv2
6 Ngô Thị Bích Vân PCT. UBND xã   0935.337.367 vanntb3
7 Lê Thành Trung PCT. HĐND xã   0935.752.625 trunglt2
8 Ngô Văn Cường Văn phòng HĐND – UBND 3.846.237 0905.339.667 cuongnv10
9 Lê Thị Phương Thảo Văn phòng HĐND – UBND 3.846.237 0905.919.885 thaoltp5
10 Phạm Thị Phương Thảo Văn phòng HĐND -UBND 3.846.237 0905.905.807 thaoptp1
11 Vương Thị Cẩm Nhung  Văn phòng HĐND -UBND 3.846.237 0988.787.116 nhungvtc
12 Phan Thị Lan PCT. UBMTTQVN 3.686.347 0122.856.2523 lanpt1
13 Phạm Hoàng Lộc PCT. Hội CCB   0905.160.428 locph
14 Lê Thị Yến CT. Hội LH PN   0905.421.241 yenlt
15 Nguyễn Thị Bích Thảo PCT. Hội LH PN   0935.016.151 thaontb2
16 Phạm Văn Muộn CT. Hội Nông dân   0905.095.027 muonpv
16 Ngô Định PCT. Hội Nông dân   0932.708.721  
17 Ngô Dương Chi Ny Phó CN. UBKT Đảng ủy 3.670.448 0905.907.477 nindc
19 Đinh Thị Ánh Châu Văn phòng Đảng ủy 3.670.448 0905.156.376 chaudta
20 Nguyễn Thị Ni Ni Tổ chức kiêm dân vận 3.670.448 0905.391.395 nintn
21 Đinh Viết Sơ Tài chính kế toán 3.686.311 0905.158.292 sodv
22 Dương Thị Xuân Tài chính kế toán 3.686.311 0905.138.982 xuandt
23 Chế Viết Vương Nông thôn mới   0796.238393 vuongcv
24 Đinh Thị Hòa CT. Hội CTĐ   0932.644.715  
25 Nguyễn Thị Nô Va Văn thư lưu trữ 3.687.643 0796.782.575 vanvnt
26 Ngô Thị Nga Địa chính xây dựng   0905.150.424  
27 Lê Thị Liễu Địa chính xây dựng 3.687.643 0905.227.960 lieult1
28 Nguyễn Thị Tuyết Lan Địa chính  môi trường   0977.221.902 lanntt
29 Đặng Ngọc Hà Tư pháp hộ tịch 3.687.643 0122.255.6915 hadn
30 Lê Văn Chay Tư pháp hộ tịch 3.687.643 0905.882.685 chaylv
31 Mai Thị Trinh  Công chức Văn phòng UBND xã – Tiếp nhận và TKQ xã  3.687.643 0977.195582 trinhmt
32 Lê Viết Tân Công chức VHXH   0914.135.354 tanlv2
33 Nguyễn Quan Cần Công chức VHXH   0905.236.627 cannq
34 Lê Nguyễn Thị Thanh Vân LĐTBXH   0935.331.247 vanlntt
35 Trần Khánh Giàu Dân số KHHGĐ   0905.726.273  
36 Châu Thanh Tuấn CHT BCH Quân sự  3.686.344 0905.066.838 tuanct
37 Nguyễn Phước Vũ CHP BCH Quân sự  3.686.344 0128.861.6511 vunp
38 Trần Quang Minh  Trưởng công an 3.686.346 0935.386.305 minhtq2
39 Nguyễn Võ Anh Vũ Phó trưởng công an 3.686.346   vunva
40 Đinh Viết Hà Thủ quỹ    0935.929.722 hadv
41 Lê Viết Tùng CT. Hội Từ Thiện   0914.082.464 tunglv