Trang Chủ / Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL XÃ HÒA PHƯỚC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL CÔNG VỤ (@danang.gov.vn)
1 Lê Huyền Trâm BT Đảng ủy, CT. HĐND 3.670448 0905233445 longvtm
2 Nguyễn Thanh Vi Phó BT thường trực CT HĐND   0905.486842 vint
3 Trần Bùi Quốc Bình PBT. CT.UBND xã   0914.323554 binhtbq
4 Nguyễn Bút Phó CT HĐND   0905.173.376 butn
5 Trần Văn Dương PCT. UBND xã   0905.205.248 duongtv2
6 Ngô Thị Bích Vân PCT. UBND xã   0935.337.367 vanntb3
7 Lê Thành Trung PCT. HĐND xã   0935.752.625 trunglt2
8 Phạm Thị Phương Thảo Văn Phòng UBND 3.846.237 0905905807 thaoptp1
9 Ngô Văn Cường Văn phòng UBND 3.846.237 0905.339.667 cuongnv10
10

Lê Thị Phương Thảo

Văn phòng UBND 3.846.237 0905.919.885 thaoltp5
11 Vương Thị Cẩm Nhung  Văn phòng HĐND 3.846.237 0988.787.116 nhungvtc
12 Phan Thị Lan PCT. UBMTTQVN 3.686.347 0122.856.2523 lanpt1
13 Nguyễn Quang Cần CC. VHXH 3.686.347 0905.236.627 cannq
14 Phạm Hoàng Lộc PCT. Hội CCB   0905.160.428 locph
15 Lê Thị Yến CT. Hội LH PN   0905.421.241 yenlt
16 Nguyễn Thị Bích Thảo PCT. Hội LH PN   0935.016.151 thaontb2
17 Phạm Văn Muộn CT. Hội Nông dân   0905.095.027 muonpv
18 Ngô Định PCT. Hội Nông dân   0932.708.721  
19 Nguyễn Ngọc Quang Bí thư đoàn xã   0905.865.701 quangnn1
20 Trần Văn Thọ Phó Bí thư đoàn xã   0905.916.429  thotv 
21 Nguyễn Thị Minh Diệp Tổ chức Đảng ủy 3.670.448 0905.444.936 diepntm
22 Ngô Dương Chi Ny  Phó CN. UBKT Đảng ủy 3.670.448 0905.907.477 nindc
23 Đinh Thị Ánh Châu Văn phòng Đảng ủy 3.670.448 0905.156.376 chaudta
24 Nguyễn Thị Ni Ni Tổ chức kiêm dân vận 3.670.448 0905.391.395 nintn
25 Đinh Viết Sơ Tài chính kế toán 3.686.311 0905.158.292 sodv
26 Dương Thị Xuân Tài chính kế toán 3.686.311 0905.138.982 xuandt
27 Đinh Thị Hòa CT. Hội CTĐ   0932.644.715  
28 Ngô Thị Nga ĐC – XD   0905.150.424 ngant9
29 Lê Thị Liễu ĐC – XD 3.687.643 0905.227.960 lieult1
30 Nguyễn Thị Tuyết Lan ĐC- Môi trường   0977.221.902 lanntt
31 Đặng Ngọc Hà Tư pháp hộ tịch 3.687.643 0122.255.6915 hadn
32 Lê Văn Chay Tư pháp hộ tịch 3.687.643 0905.882.685 chaylv
33 Mai  Thị Trinh CC tổ 1 cửa 3.687.643 0977.195.582 trinhmt
34 Lê Viết Tân Công chức VH-XH   0914.135.354 tanlv2
35 Lê Nguyễn Thị Thanh Vân LĐTBXH   0935.331.247 vanlntt
36 Trần Khánh Giàu Dân số KHHGĐ   0905.726.273  
37 Châu Thanh Tuấn CHT BCH Quân sự  3.686.344 0905.066.838 tuanct
38 Nguyễn Phước Vũ CHP BCH Quân sự  3.686.344 078.861.6511 vunp
39 Trần Quang Minh  Trưởng công an 3.686.346 0935.386.305 ducdn1
40 Nguyễn Võ Anh Vũ  Phó trưởng công an 3.686.346   tunglv
41 Đinh Viết Hà Thủ quỹ lưu trữ   0935.929.722 hadv
42 Đặng Văn An Thanh tra ND   0166.373.8987 andv
43 Nguyễn Văn Đức VHTT   0905.276.362 ducnv
44 Chế Viết Vương  Nông thôn mới    0796.238.393 vuongcv
45 Lê Viết Tùng  CT. Hội Từ Thiện  0914.082.464