Thông Tin
Trang Chủ / Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL XÃ HÒA PHƯỚC

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CƠ QUAN ĐT DI ĐỘNG EMAIL CÔNG VỤ (@danang.gov.vn)
1 Lê Huyền Trâm BT Đảng ủy, CT. HĐND 3.670448 0905233445 tramlh
2 Nguyễn Thanh Vi Phó BT thường trực CT HĐND   0905.486842 vint
3 Trần Bùi Quốc Bình PBT. CT.UBND xã   0914.323554 binhtbq
4 Nguyễn Bút Phó CT HĐND   0905.173.376 butn
5 Trần Văn Dương PCT. UBND xã   0905.205.248 duongtv2
6 Ngô Thị Bích Vân CT. UBMTTQ xã   0935.337.367 vanntb3
7 Đinh Thị Ánh Châu PCT. HĐND xã   0935.752.625 chaudta
8 Phạm Thị Phương Thảo Văn Phòng UBND 3.846.237 0905905807 thaoptp1
9 Ngô Văn Cường Văn phòng UBND 3.846.237 0905.339.667 cuongnv10
10

Lê Thị Phương Thảo

Văn phòng UBND 3.846.237 0905.919.885 thaoltp5
11 Vương Thị Cẩm Nhung  Văn phòng HĐND 3.846.237 0988.787.116 nhungvtc
12 Phan Thị Lan PCT. UBMTTQVN 3.686.347 0122.856.2523 lanpt1
13 Nguyễn Thị Xuân Thanh CC. VHXH 3.686.347 0905.236.627 thanhntx
14 Phạm Hoàng Lộc PCT. Hội CCB   0905.160.428 locph
15 Lê Thị Yến CT. Hội LH PN   0905.421.241 yenlt
16 Nguyễn Thị Bích Thảo PCT. Hội LH PN   0935.016.151 thaontb2
17 Phạm Văn Muộn CT. Hội Nông dân   0905.095.027 muonpv
18 Ngô Định PCT. Hội Nông dân   0932.708.721  
19 Trần Văn Thọ Bí thư đoàn xã   0905.865.701 thotv1
20 Nguyễn Hửu Hoàng Phó Bí thư đoàn xã   0905.916.429  hoangnh
21 Nguyễn Thị Minh Diệp CC. TC-KT 3.670.448 0905.444.963 diepntm
22 Ngô Dương Chi Ny  Phó CN. UBKT Đảng ủy 3.670.448 0905.907.477 nyndc
23 Vương Thị Cẩm Nhung VP. HĐND   0934851169 nhungvtc
24 Nguyễn Thị Ni Ni   VP Đảng ủy 3.670.448 0905.391.395 nintn
25 Đinh Viết Sơ CT. CCB 3.686.311 0905.158.292 sodv
26 Lê Viết Tân CC. VHXH   0914135354 tanlv2
27 Nguyễn Thị No Va Văn thư   0796782575 vantn2
28 Đặng Ngọc Hà Tư pháp – hộ tịch   0772556915 hadn3
29 Lê Thị Liễu Tư pháp – hộ tịch 3.687.643 0905.227.960 lieult1
30 Mai Thị Trinh Vp – TK   0977195.582 trinhmt
31 Đặng Phương Tùng ĐC- XD   076396372 tungdp
32 Lê Nguyễn Thị Thanh Vân TB-XH   0935331247 vanlntt
33 Nguyễn Võ Anh Vũ Trưởng CA xã 02363.686.346 0905.092.099 vunva
34 Trần Khánh Giàu Dân số KHHGĐ   0905.726.273  
35 Châu Thanh Tuấn CHT BCH Quân sự  3.686.344 0905.066.838 tuanct
36 Nguyễn Phước Vũ CHP BCH Quân sự  3.686.344 078.861.6511 vunp