Trang Chủ / Lãnh đạo UBND Xã Hòa Phước nhiệm kỳ 2016-2021

Lãnh đạo UBND Xã Hòa Phước nhiệm kỳ 2016-2021

Tập thể lãnh đạo UBND xã Hòa Phước nhiệm kỳ 202 – 2026, gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Trần Bùi Quốc Bình – Chủ tịch UBND xã

2. Đ/c Đinh Thị Ánh Châu- PCT UBND xã

3. Đ/c Trần Văn Dương- PCT UBND xã