Thông Tin
Trang Chủ / Dịch vụ công / Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       Hòa Phước, ngày        tháng       năm 2023   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ   Kính gửi: ………………………………………………   Họ và …

Xem Thêm »

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA PHƯỚC “Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10/10”

2

         Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 08/9/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10). Kế hoạch số 214 ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Huyện uỷ Hòa Vang về việc triển …

Xem Thêm »

NGÀY HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ HÒA PHƯỚC NĂM 2023

1

Hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) . Thực hiện  kế hoach Chuyển đổi số xã Hòa Phước năm 2023. với mục đích thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số; giới thiệu đến người dân những hiểu biết, nắm bắt …

Xem Thêm »

Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3954 qd xă.signed 1. Ho tich  2. Chung thuc 3 Dat dai va nha o4. Giao duc dao tao 4. Giao duc dao tao 5. Bao tro xa hoi 6. Nguoi co cong 7. Giao thong van tai 8. Ton giao 9. Lĩnh vực môi trường

Xem Thêm »

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NHỮNG KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN TẠI XÃ HÒA PHƯỚC

diemlongghep

Yêu cầu đặt ra đối với công tác cải cách hành chính của cấp xã là làm sao cung cấp dịch vụ công một cách “nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả” mà trong đó thướt đo chính là sự hài lòng của tổ chức, người dân đối …

Xem Thêm »

HÒA PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ BÀN GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ỨNG DỤNG CNTT

35081619_1813761041980431_6800605389185351680_n

Chiều ngày 11/6/2018, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Phong, Chuyên viên phụ trách CNTT huyện, đồng chí Võ Trần …

Xem Thêm »