Trang Chủ / Quy hoạch

Quy hoạch

DANH MỤC ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019

Stt Công trình Nguồn vốn Quyết định Cấp quyết định Điều hành dự án Dự toán Ghi chú 1 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Hòa Phước Ngân sách TP phân cấp cho huyện năm 2018 13689/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 UBND huyện Hoà Vang BQL DA ĐTXD huyện …

Xem Thêm »

HÒA PHƯỚC: CÔNG BỐ QUY HOẠCH DỰ ÁN VỆT SỬ DỤNG ĐẤT TUYẾN ĐƯỜNG HÒA PHƯỚC – HÒA KHƯƠNG

26179127_10215546071785211_1412196876_o

Thực hiện Quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500 sử dụng đất tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương và thực hiện Công văn số 2183/UBND-KTHT ngày 06/12/2017 của UBND huyện Hòa …

Xem Thêm »