Trang Chủ / Hoa Phuoc Uy Ban (Trang 5)

Hoa Phuoc Uy Ban

Hội thảo đánh giá kết quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng do đất lúa không chủ động nước tưới sang cây đậu xanh tại xứ đồng Hậu Tháp.

20187127_1236809103097542_185046970_o

Chiều ngày 17/7/2017, UBND xã Hòa Phước đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng do đất lúa không chủ động nước tưới sang cây đậu xanh tại xứ đồng Hậu Tháp, thôn Quá Giáng, nhằm trao đổi kinh nghiệm, đề …

Xem Thêm »

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KTXH-QPAN VÀ CHỦ ĐỀ NĂM

HN6 THANG

Chiều ngày 26/7/2017, UBND xã Hòa Phước đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH-QPAN và chủ đề “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng …

Xem Thêm »