Trang Chủ / Chính trị - Kinh tế / XÃ HOÀ PHƯỚC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP – AN NĂM 2023

XÃ HOÀ PHƯỚC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP – AN NĂM 2023

Sáng ngày 02/4/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2023 cho 120 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Tại lớp bồi dưỡng các thanh niên được học tập các chuyên đề: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, QP-AN trên địa bàn trong thời gian qua. Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Dân quân tự vệ…

z4233468536507_333683cc0e81416984ed3892798dba5b

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho thanh niên nhận thức đúng đắn về đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở trước tình hình mới, đề cao cảnh giác cách mạng, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, thanh niên kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tại địa phương cơ sở.

 

BCH-QS Hòa Phước

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

4

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN NHIỆM KỶ 2021 – 2024

            Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-MTTQ-BTT ngày 10/12/2023 về …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *