Trang Chủ / Chính trị - Kinh tế / thông báo hổ trợ thiệt hại do mưa lớn năm 2022 gây ra

thông báo hổ trợ thiệt hại do mưa lớn năm 2022 gây ra

ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      XÃ HÒA PHƯỚC                         Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

    Số:   /TB-UBND                           Hòa Phước, ngày   tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v về việc niêm yết công khai danh sách hộ dân hỗ trợ thiệt hại hoa,

màu do đợt mưa lớn ngày 14/10-15/10/2022 trên địa bàn xã

 

              Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

               Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kinh phí, bổ sung có mục tiêu để hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra năm 2022 trên địa bàn huyện Hòa Vang và Quyết định số 8490/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh đợt 15;

              Thực hiện công văn số 07/NN.PTNT ngày 05/01/2024 của Phòng NNvà PTNT huyện Hòa Vang về việc chi hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai năm 2022;

             Ủy ban nhân dân xã thông báo cho toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã về việc công khai danh sách các hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa, màu do đợt mưa lớn ngày 14/10/2022-15/10/2022 như sau:

 

Số
tt

Họ và tên

Giá trị thiệt hại (Tr.đồng)

Hoa dưới 1 năm tuổi (chậu)

Hoa trên 1 năm tuổi (chậu)

Hoa, cây cảnh dưới 1 năm tuổi (ha)

Hoa, cây cảnh trên 1 năm tuổi (ha)

Tổng kinh phí
đề nghị hỗ trợ (nghìn đồng)

Trên 70%

Thiệt hại từ 30-70%

Trên 70%

Thiệt hại từ 30-70%

Trên 70%

Thiệt hại từ 30-70%

Trên 70%

Thiệt hại từ 30-70%

 

 

 XÃ HOÀ PHƯỚC

                   –  

              –  

        3.670

          –  

          –  

       0,90

          –  

          –  

          –  

9.370.000

 

 Thôn Nhơn Thọ 1

                   –  

             –  

       2.020

          –  

          –  

      0,90

          –  

          –  

          –  

 

1

 Ngô Thanh Mãng 

 

 

           100

 

 

 

 

 

 

100.000

2

 Lê Thị Kim Ánh 

 

 

           100

 

 

 

 

 

 

100.000

3

 Lê Thị Thu Hồng 

 

 

             50

 

 

 

 

 

 

50.000

4

 Trần Thị Dương 

 

 

             70

 

 

 

 

 

 

70.000

5

 Châu Văn Xuân 

 

 

           250

 

 

 

 

 

 

250.000

6

 Nguyễn Tấn Lực 

 

 

 

 

 

       0,30

 

 

 

1.200.000

7

 Châu Văn Dũng 

 

 

           400

 

 

 

 

 

 

400.000

8

 Trịnh Thị Sa

 

 

           200

 

 

 

 

 

 

200.000

9

 Nguyễn Thị Thùy Trang 

 

 

           150

 

 

       0,30

 

 

 

1.350.000

10

 Trần Thanh Sang

 

 

           200

 

 

 

 

 

 

200.000

11

 Nguyễn Huân 

 

 

           200

 

 

 

 

 

 

200.000

12

 Phạm Thị Sáng 

 

 

           150

 

 

 

 

 

 

150.000

13

 Nguyễn Quang Trang 

 

 

           150

 

 

       0,30

 

 

 

1.350.000

14

 Hồ Ngọc Giao 

 

 

 

 

 

 

 

       0,35

 

2.100.000

 

 Thôn Tân Hạnh

                   –  

             –  

          200

          –  

          –  

          –  

          –  

          –  

          –  

 

15

 Bùi Thị Nhàn 

 

 

           100

 

 

 

 

 

 

100.000

16

 Nguyễn Thị Bông 

 

 

           100

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 Thôn Miếu Bông

                   –  

             –  

       1.150

          –  

          –  

          –  

          –  

          –  

          –  

 

17

 Tạ Văn Phương 

 

 

           650

 

 

 

 

 

 

650.000

18

 Tạ Văn Phong 

 

 

           500

 

 

 

 

 

 

500.000

 

 Thôn Cồn Mong

 

 

          300

 

 

 

 

 

 

 

19

 Phan Ngọc Anh 

 

 

           300

 

 

 

 

 

 

300.000

                           

 

STT

Họ và tên

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ (đồng)

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

DT THIỆT HẠI HƠN 70%

DT THIỆT HẠI TỪ 30-70%

Cây lúa (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

Dưa hấu (ha)

Cây lúa (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

Dưa hấu (ha)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

XÃ HOÀ PHƯỚC

 

0

2,9941

0

0

0

0

0

0

0

0

               5.988.200

 

 

Giáng Nam 1

0

0

0,56

0

0

0

0

0

0

0

0

               1.120.000

 

1

Lê Thị Chi

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  200.000

 

2

Trương Thị Nữ

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

                  100.000

 

3

Trần Thị Mỹ Linh

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

                  300.000

 

4

Tưởng Thị Liên

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

                  100.000

 

5

Huỳnh Thị Lụa

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

6

Trần Thị Thạnh

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

7

Lê Thị Phúc

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

8

Trần Cử

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

9

Đỗ Xuân Thông

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

                  100.000

 

10

Lê Thị Mua

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

 

thôn Miếu Bông

0

0

0,13

0

0

0

0

0

0

0

0

                  260.000

 

11

Nguyễn Thành Thông

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

12

Nguyễn Quốc Thái

 

 

0,055

 

 

 

 

 

 

 

 

                  110.000

 

13

Đặng Thị Tuyết

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

 

thôn Cồn Mong

0

0

0,025

0

0

0

0

0

0

0

0

                    50.000

 

14

Hồ Văn Nam

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

 

Thôn Nhơn Thọ 1

0

0

0,105

0

0

0

0

0

0

0

0

                  210.000

 

15

Lê Thị Thùy Trang

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

16

Lê Thị Chiến

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

17

Châu Văn Dũng

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

18

Nguyễn Quang Thống

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.000

 

 

Thôn Nhơn Thọ 2

0

0

0,185

0

0

0

0

0

0

0

0

                  370.000

 

19

Lê Hạnh

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

                  200.000

 

20

Nguyễn Thị Mai

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

21

Trần Thị Chiến

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

22

Nguyễn Đình Thành

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

 

Thôn Quá Giáng 1

0

0

0,69

0

0

0

0

0

0

0

0

               1.380.000

 

23

Trần Thị Mau

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

24

Lê Viết Sang

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

25

Nguyễn Phó

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

26

Nguyễn Giáo

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

27

Lê Hà

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

28

Đinh Viết Thiệp

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

29

Nguyễn Năng

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

30

Phạm Ký

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

31

Phạm Thị Ngọc Ánh

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

32

Đinh Mẫn

 

 

0,075

 

 

 

 

 

 

 

 

                  150.000

 

33

Đinh Hiên

 

 

0,095

 

 

 

 

 

 

 

 

                  190.000

 

34

Đinh  Mông

 

 

0,065

 

 

 

 

 

 

 

 

                  130.000

 

35

Đinh Viết Ái

 

 

0,065

 

 

 

 

 

 

 

 

                  130.000

 

36

Đinh Thị Hòa

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

37

Nguyễn Thị Lai

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

38

Đinh Hú

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

 

Thôn Tân Hạnh

0

0

0,18

0

0

0

0

0

0

0

 

                  360.000

 

39

Trần Thị Lan

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

40

Nguyễn Hữu Kế

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

41

Phạm Thị Lý

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

42

Lê thị Ảnh

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

43

Nguyễn Thị Lệ Hà

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

44

Nguyễn Thức

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

45

Lê Mai

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

46

Bùi Thị Trang

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

 

Thôn Trà Kiểm

0

0

0,725

0

0

0

0

0

0

0

0

               1.449.000

 

47

Nguyễn Hữu Thắng

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

48

Nguyễn Thanh Quý

 

 

0,055

 

 

 

 

 

 

 

 

                  110.000

 

49

Bùi Thị Hoa

 

 

0,043

 

 

 

 

 

 

 

 

                    86.000

 

50

Trần Thị Giàu

 

 

0,0525

 

 

 

 

 

 

 

 

                  105.000

 

51

Nguyễn Thanh Quang

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

52

Nguyễn Hoa

 

 

0,029

 

 

 

 

 

 

 

 

                    58.000

 

53

Trần Thị Phụng

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

54

Nguyễn Thị Sơn

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

                  100.000

 

55

Đinh Thị Vân

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

56

Nguyễn Kế

 

 

0,075

 

 

 

 

 

 

 

 

                  150.000

 

57

Ngô Thị Hoa

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.000

 

58

Nguyễn Thị An

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.000

 

59

Trần Phước Tuấn

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

60

Trần Thạnh

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

61

Trần Thang

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.000

 

62

Lê Nhựt

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

63

Nguyễn Kỳ

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

64

Nguyễn Thị Xí

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

65

Trần Hồng

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

66

Đinh Thị Hến

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.000

 

67

Trần Thị Kim Thêu

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

68

Trần Kim Dũng

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

69

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

70

Nguyễn Mai

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

                    20.000

 

71

Trần Thị Bé

 

 

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

                    70.000

 

72

Lê Thị Lực

 

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

                    20.000

 

 

Thôn Giáng Nam 2

0

0

0,39

0

0

0

0

0

0

0

0

                  789.200

 

73

Đặng Lanh

 

 

0,0251

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.200

 

74

Nguyễn Minh

 

 

0,0238

 

 

 

 

 

 

 

 

                    47.600

 

75

Đinh Quý

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

                    40.000

 

76

Trần Lo

 

 

0,0153

 

 

 

 

 

 

 

 

                    30.600

 

77

Nguyễn Đức Cần

 

 

0,0335

 

 

 

 

 

 

 

 

                    67.000

 

78

Đinh Sang

 

 

0,0221

 

 

 

 

 

 

 

 

                    44.200

 

79

Nguyễn Thanh

 

 

0,0138

 

 

 

 

 

 

 

 

                    27.600

 

80

Nguyễn Thị Hiền Lương

 

 

0,0138

 

 

 

 

 

 

 

 

                    27.600

 

81

Nguyễn Công

 

 

0,0376

 

 

 

 

 

 

 

 

                    75.200

 

82

Trần Dũng

 

 

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

                    48.000

 

83

Nguyễn Thức

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

84

Lê Trực

 

 

0,025

 

 

 

 

 

 

 

 

                    50.000

 

85

Đinh Dương

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

                    60.000

 

86

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

 

 

0,0306

 

 

 

 

 

 

 

 

                    61.200

 

87

Huỳnh Thị Nguyệt

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

                    80.000

 

                                 

 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước thông báo niêm yết công khai danh sách các hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa, màu do đợt mưa lớn ngày 14/10/2022-15/10/2022 tại trụ sở UBND xã, các thôn trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

– TT. Đảng ủy xã;                                                                                                  CHỦ TỊCH

 

– TT. HĐND-UBND-UBMTTQVN xã;

– BND 10 thôn;

– Lưu: VT, NN(Tùng).

                                                                                   Trần Bùi Quốc Bình

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

111

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA PHƯỚC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỶ 2024 – 2029

             Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *