Trang Chủ / Thông báo (Trang 6)

Thông báo

Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký hộ kinh doanh

Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 21/03/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế và cấp phép sản xuất, kinh doanh có điều kiện tại UBND quận, huyện

Xem Thêm »

Tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 1. Tuyến thành phố: số điện thoại 1022 2. UBND Huyện Hòa Vang: số điện thoại phòng Y tế huyện Hòa Vang: (05113) 788 468 (trong giờ hành chính) hoặc 0905 608 …

Xem Thêm »

Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2016

Căn cứ kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận, huyện và phường, xã, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 7272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ …

Xem Thêm »