Trang Chủ / Thông báo (Trang 5)

Thông báo

Thông báo Quyết định về việc công bố 02 Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện và phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính phường, xã (Tải tại đây ) Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện, phường, xã : 1. Hộ tịch (Xem tại đây) 2. Chứng thực (Xem tại đây) 3. Nhà ở và đất đai (xem tại đây) 4. Giáo dục và đào …

Xem Thêm »