Trang Chủ / Mặt trận (Trang 3)

Mặt trận

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HÒA PHƯỚC TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ 7, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2014-2019; TỔNG KẾT THANH TRA NHÂN DÂN, GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG NĂM 2016; VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Toàn thể hội nghị

Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2017, UBMT TQVN xã Hòa Phước tổ chức Kỳ họp Lần thứ 7, Khóa XI, Nhiệm kỳ 2014-2019; Tổng kết thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng năm 2016; và triển khai Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.       …

Xem Thêm »