Trang Chủ / Văn bản VPPL / Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

195-BTC.signed

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Quyết định số 766/QĐ-UBND quy định “Mã định danh của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

QĐ 766.signed

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *